IAS 19-koordinering

Vad är IAS 19-koordinering?

Multinationella koncerner har ofta behov av IAS 19- rapportering för sina förmånsbestämda planer i flera länder.

Rapportering från flera länder kan resultera i ett komplext uppdrag för moderbolaget som behöver tolka och sammanställa resultat från olika rapporteringsmallar från olika leverantörer med olika detalj-nivåer i rapporterna.

Våra koordineringsaktuarier har både kompetens och erfarenhet för att effektivt och professionellt driva och hantera IAS 19-processer åt svenska moderbolag.

Utöver planeringen och kommunikationen med olika aktörer kvalitetssäkrar våra koordineringsaktuarier resultatet innan det sammanställs och levereras till kunden i ett konsekvent format, både i lokalvaluta och koncernvaluta.

Vad är incitamenten för moderbolaget av att anlita en koordineringsaktuarie?

Bild process IAS 19 koordinering

 

Artiklar om aktuariella tjänster