Ola har koll på kundtänket

Med fräscha arbetsgivarperspektiv i bagaget har Ola Lindgren fått en nyckelroll i PRI:s pensionsstiftelsearbete. I denna roll försöker han pejla in kundtänket för att ge stiftelserna det stöd de behöver.

Berätta lite mer om dig själv och din roll inom PRI

Jag kom till PRI i oktober 2022. Innan dess har jag jobbat med pension och försäkring i mer än tjugo år. Närmast kommer jag från Volvo Cars där jag arbetade med både de svenska och globala pensionerna. Inom PRI är jag i full gång med att axla rollen som produktägare för pensionsstiftelser. I den rollen är jag bland annat bollplank avseende de olika frågeställningar som berör stiftelserna.

Varför sökte du dig till PRI och vilka kompetenser tar du med dig?

För mig har PRI alltid förknippats med kompetens och det bidrog till att jag sökte mig till företaget. Här kan jag få lära mig nya saker och bidra med egna erfarenheter. Jag tycker verkligen om att dela med mig av mina kunskaper - få frågor, besvara dessa och sedan märka att den som frågat tar emot mina förklaringar. Det ger mig en tillfredsställelse i arbetet.

Via min bakgrund tar jag främst med mig två perspektiv kring pension och försäkring, branschperspektivet och arbetsgivarperspektivet. Och kanske med viss tyngdpunkt på det förstnämnda eftersom jag nyligen kommer från Volvo.

Vad vill du främst bidra med till kunderna/kunderbjudandet?

I dialogen med kunderna brukar jag vara bra på att förstå deras frågeställningar, även när dessa inte är klart formulerade. Alltså att snabbt komma fram till vad frågan egentligen handlar om och förstå kundtänket.

Som jag ser det ska PRI vara en av arbetsgivarnas självklara samtalsparter, där vi är neutrala, kompetenta, och ständigt arbetar med att utveckla vårt erbjudande. Ett aktuellt exempel på en efterfrågad tjänst är stöd till pensionsstiftelserna, där vi bland annat hjälper styrelserna så att de kan hantera de nya regelverksfrågor. Till exempel måste de tillsätta funktioner för risk och revision. Vidare kan det handla om stöd i rapportering, implementering och efterlevnad av regelverk, sekreteraruppgifter, eller andra typer av administrativa funktioner.

Allra sist – har du satt upp något särskilt mål för 2023?

Det är som vanligt väldigt många bollar i luften samtidigt, men ett tydligt mål är att öka min förståelse för kunderna, produkterna och behoven.

Relaterade artiklar