Stiftelsen som gör skillnad

Stöd för utbildning och till förbättrad livskvalitet – det är kärnan i Stiftelsen den Göranssonska Fondens verksamhet. I drygt hundra år har den hjälpt invånare i Sandviken till ett bättre liv. Numera samarbetar stiftelsen med PRI för att säkra kvaliteten i denna unika verksamhet.

Studiebidrag, hjälp med tandvård, kostnader för glasögon, möbler eller annat som underlättar när livssituationen är svår och utmaningarna många. Det är bara några exempel på vad Stiftelsen den Göranssonska Fonden kan bistå med. Varje år betalas drygt 20 miljoner kronor ut i stöd med stark koppling till Sandvikens historia.

Bakgrunden är att familjen Göransson grundade Sandvikens Jernverk som blev startpunkten för hela samhället, berättar Clas Hjorth, ordförande i stiftelsens styrelse. Med detta följde ett stort socialt ansvarstagande. Familjen byggde bostäder och skolor, men etablerade även äldrevård, sjukhus samt till och med badhus och en kyrka i Sandviken.

Sandvikens Jernverk grundades 1862. Från den tiden löper stödet till Sandvikenborna som en röd tråd in i våra dagar. Familjen satte tidigt av stora belopp i bland annat Stiftelsen Göranssonska Fonden, som ännu idag gör skillnad i många människors liv.

Vi ska hjälpa dem som har det svårast att få det bättre. Man kan säga att vi försöker höja lägstanivån i samhället genom att öka livskvalitet hos fler, sammanfattar Clas Hjorth.

Utbildning i fokus

Den lokala anknytningen är viktig och innebär att privatpersoner och organisationer i Sandvikens kommun kan ansöka om stöd. Att uppmuntra till utbildning är centralt och gör att nära 2 000 personer varje år får studiestipendier, främst för att klara grund- eller gymnasieutbildning, andra vuxenstudier eller för att läsa på universitetet.

Tillsammans med ABF driver vi också en skola i Sandviken som heter Språngbrädan. Den riktas till unga vuxna som saknar gymnasiekompetens och har behov av individuellt anpassade studieplaner, berättar Susanna Gaddenius, verksamhetsansvarig för stiftelsen.

Förutom stödet till utbildning ska stiftelsen underlätta i besvärliga livssituationer som kan uppstå vid sjukdom eller vid ekonomiska svårigheter. Det är då privatpersoner kan ansöka om bidrag till allt från glasögon till möbler. Barnfamiljer kan ansöka om sommarpaketet som kan bestå av presentkort till olika aktiviteter under sommarlovet. Fonden ger också stöd till organisationer som arbetar för dem som har det svårt, bland annat tjej- och kvinnojourer, elevhälsan vid skolor i Sandviken samt Matakuten – en ideell förening som delar ut matkassar till behövande.

Stöd till psykisk ohälsa

Stiftelsen arbetar nära socialtjänst, region och kommun. Detta nätverkande säkrar att vi riktar in oss på rätt saker, säger Susanna. Just nu handlar mycket om att hantera psykisk ohälsa hos både unga och gamla.

Under 2023 gjordes en speciell satsning med koppling till psykisk ohälsa. Då bidrog Stiftelsen Göranssonska Fonden till organisationen Fontänhusets verksamhet i Sandviken. Hos Fontänhuset kan människor med psykisk ohälsa mötas för att stötta varandra och skapa meningsfulla aktiviteter. Genom stödet från stiftelsen kunde Fontänhuset flytta in i en egen fastighet i Sandviken.

Tandvård är ett annat område där fonden gör skillnad genom att varje år betala ut tandvårdsbidrag. Detta område växte i betydelse under migrantvågen för några år sedan. Då kom många nya människor till Sandviken och med dem ökade behoven av tandvård. Susanna Gaddenius har många fler exempel på vad fonden bidragit med genom åren.

- Jag tänker på en ung kvinna som läste in en gymnasieexamen på Språngbrädan. Sedan utbildade hon sig till undersköterska och tog dessutom körkort. Nu är hon ute i arbetslivet och mycket av detta har vi bidragit till. Jag minns också ett brev vi fick från en liten tjej. Hennes familj hade fått ett sommarpaket och kunnat åka i väg på en rolig aktivitet. Hon var så glad och tacksam för det.

Professionellt styrelsearbete

I styrelsen för Göranssonska Fonden dominerar alltjämt ättlingar till familjen Göransson. Sex av tio ledamöter är släkt med stiftelsens grundare.

Vi fungerar som vilken professionell styrelse som helst, har en bred sammansättning av kompetenser och jobbar nära den operativa verksamheten, berättar Clas Hjorth. En skillnad jämfört med andra styrelser är det emotionella engagemanget, där våra insatser har en direkt påverkan på dem som har det svårast i samhället.

För att slå vakt om professionaliteten – och säkra kvaliteten och förbättringsarbetet – har Göranssonska Fonden 2024 inlett ett samarbete med PRI. Det innebär att PRI idag bland annat sköter en stor del av ärendehanteringen i stiftelsen, vilket gjort ansökningsprocessen effektivare. 

- Med PRI har vi fått ett bättre systemstöd samt tillgång till en organisation med många medarbetare som ger en ökad trygghet och kontinuitet i arbetet, säger Clas Hjorth. PRI är också en stor aktör med bred kunskap om det som händer i stiftelsevärlden, oavsett om det gäller tekniska lösningar eller nya lagar och regler. All detta kan vi nu ta del av.

Vid sidan om systemstöd och ärendehantering stöttar PRI stiftelsen med redovisningstjänster och annan ekonomisk administration.

PRI är måna om att leverera hög servicenivå och kvalité till kunderna, inte minst när det gäller stiftelsehantering och administration. Idag är vi nog mest kända för arbetet med pensions- och vinstandelsstiftelser. Men tack vare vårt kunnande, rutiner och systemlösningar kan vi även leverera tjänster för denna typ av stiftelser, säger Sina Andersson och Ally Eriksson på PRI, som ansvarat för den kunddialog som resulterade i samarbetet med stiftelsen.

- Vi är riktigt nöjda med samarbetet som blivit precis så bra som vi hoppats på och förväntat oss. Servicegraden är hög och PRI finns alltid nära till hands för oss, sammanfattar Clas Hjorth. Samarbetet har också frigjort tid och resurser i organisationen, tid som vi i stället kan lägga på uppföljning av våra olika stödinsatser.

- Vi är glada och stolta över att Stiftelsen Göranssonska Fonden har valt PRI som sin samarbetspart och ser framemot en långsiktig relation i partnerskapets anda med stiftelsen, avslutar Annika Hultin, tjänsteområdeschef stiftelser på PRI. 

Relaterade artiklar