25 september 2019

Parameteranalys – genväg till rättvisande IAS 19-antaganden

IAS 19-antaganden ska vara rättvisande och försvarbara. Det bidrar PRI:s parameteranalys till. Tjänsten är ganska ny och innebär att vi tar fram en prognos för antaganden om löneutveckling, avgångsintensitet och livslängd.

Lantmännen lät PRI göra en parameteranalys inför sin IAS 19-värdering per den sista december 2018. Olov Nyberg, IAS 19-ansvarig, på Lantmännen sammanfattar sina erfarenheter av tjänsten.

- Parameteranalysen bekräftade vad vi kommit fram till i vår interna översyn och innebar att vi ändrade våra antaganden gällande löneökning och avgångsintensitet. Nu ligger vi mer i linje med vår population och kan känna oss trygga ett antal år framåt om det inte händer något drastiskt, berättar han.

Finans och HR i samverkan

Antaganden om inflation och diskonteringsränta är vanligtvis i fokus inför varje beräkningstillfälle.

- Vi har tidigare gjort översiktliga analyser över antaganden gällande vår personal men inför årsbokslutet 2018 tyckte vi att det var dags för en djupare analys, säger Olov. Här var samarbetet mellan finans och HR en framgångsfaktor. HR inledde hösten 2018 ett arbete med att se över koncernens löneutveckling och avgångsintensitet.

- I samband med ett seminarium hos PRI fick vi reda på att PRI gör parameteranalyser och vi bestämde oss för att beställa en sådan.

Det är företagets ITP 2-bestånd de senaste åtta åren som analyserats gällande löneökning, avgångsintensitet och livslängd. Utifrån historiken görs en prognos över den framtida utvecklingen.

- Det var bra med en oberoende och professionell analys som gav oss ett pålitligt underlag inför IAS 19-beräkningarna avslutar Olov.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar