Kontakta oss i Göteborg

När du vill kontakta oss kan du välja mellan att ringa, skicka post, mejla eller att besöka oss.

Vår postadress är:
PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB
Box 5147
402 23 Göteborg

Besöksadressen är:
Mässans gata 8

Om du vill ringa gör du det på telefonnummer 031-778 30 40.

Om du vill mejla direkt till någon av oss så är adressen förnamn.efternamn@pri.se eller mejla till info@pristiftelsetjanst.se.

Kontakta oss