Välkommen till höstens utbildningar

IAS 19 och US GAAP

Vi värderar samtliga förmånsbestämda planer enligt IAS 19 och US GAAP, till exempel ITP 2 och företagsegna planer.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

PRI Stiftelsetjänst

Helhetslösningar för pensions- och vinstandelsstiftelser

Sifferfakta