Välkommen till oss på information med efterföljande mingel


Vi välkomnar våra kunder till oss på Jakobsgatan 6, torsdagen den 6 december klockan 16.00.

Våra tjänster


Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration.

Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare några tjänster.

Vår senaste information angående månadsvisa arbetsgivardeklarationer

18 oktober 2018

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR)