Våra tjänster

Nytt om AGI och SINK

Skatteverket har beslutat att göra undantag avseende förändringar kring SINK-beslut på arbetsgivarnivå för 2019.

Det innebär att PRI omhändertar detta ytterligare ett år. Därmed behöver de utlandsbosatta inte skicka in nya beslut detta årsskifte.

Vår senaste information angående månadsvisa arbetsgivardeklarationer
Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR)