Våra tjänster


Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration.

Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare några tjänster.

Vägen mot ökad svensk konkurrenskraft

Pension i egen regi betyder mycket för svensk konkurrenskraft.

Vill du veta hur? Ta del av några berättelser.

Se en film om svensk konkurrenskraft

Se en film om vad pension i egen regi betyder för Volvo Cars

Läs vad pension i egen regi betyder för Scania

Behandling av personuppgifter

Information om AGI - månadsvisa arbetsgivardeklarationer