Våra tjänster


Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration.

Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare några tjänster.

Vår senaste information angående månadsvisa arbetsgivardeklarationer
Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR)