Välkommen till oss på information med efterföljande mingel

Vi välkomnar våra kunder till oss på Jakobsgatan 6, torsdagen den 6 december klockan 16.00.

Vi kommer bland annat att informera om status när det gäller AGI.

Våra tjänster


Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration.

Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare några tjänster.

Vår senaste information angående månadsvisa arbetsgivardeklarationer

18 oktober 2018

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR)