Välkommen till PRI!

  • Företag och organisation

    Våra tjänster omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelsetjänster och pensionskonsulter. 

    Här når du inloggningen till våra webbtjänster för företag och organisationer. 

  • Privat

    Vi administrerar tjänstepensioner samt vinstandels- och resultatandelsstiftelser för dig som privatperson.

    Här når du inloggningen till våra webbtjänster för privatpersoner.