25 april 2019

Månadsvisa arbetsgivardeklarationer för företagsegna planer

Den nya lagen om månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) påverkar tjänstepensioner som hanteras i egen regi. Här presenterar vi hur vi hanterar företagsegna planer från och med 2019.

För er som arbetsgivare innebär det att ni själva ska ta upp pensionsutbetalningarna i er arbetsgivardeklaration, inte som tidigare då PRI tagit upp pensionsutbetalningen i sin arbetsgivardeklaration. Den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket ersätts med ett månatligt deklarationsunderlag på individnivå, vilket ska signeras av arbetsgivarens deklarationsombud.

För att kunna hjälpa er med de företagsegna planer som vi betalar ut till er har vi tagit fram en rutin för hur detta ska gå till:

  • Från och med utbetalningarna i januari 2019 kommer PRI att leverera deklarationsunderlag på individnivå till er arbetsgivardeklaration. Vi kommer att leverera uppgifterna direkt in i er så kallade filsluss hos Skatteverket, och leveransen kommer att ske via Skatteverkets öppna API. PRI behöver ingen särskild behörighet från er för att göra detta.
  • PRI kommer att sätta in skattebeloppet på arbetsgivarens skattekonto.
  • PRI kommer att leverera en deklarationsrapport för att ni ska kunna stämma av skattebeloppet. Den levereras i PRI:s webbtjänst. Behörighet till webbtjänsten beställs av arbetsgivarens behörighetsadministratör. Den behörighet som krävs är tjänsten Företagsegna planer utan information på individnivå för respektive bolag.
  • Ert registrerings- alternativt deklarationsombud kommer att kunna logga in på Mina sidor på Skatteverket och hantera arbetsgivardeklarationen där.
  • Deklarationsunderlaget från PRI känns igen på individuppgiftens specifikationsnummer, vilket inleds med följande siffror: 55669581.
  • Ni får INTE justera deklarationsunderlaget från PRI i Skatteverkets tjänst, kontakta istället oss om det finns oklarheter. Om ni justerar uppgiften blir både arbetsgivardeklarationen och individens inkomstdeklaration felaktig.
  • PRI kommer att ge pensionärerna all den information som de behöver och har rätt till avseende sin pensionsutbetalning och tillhörande skatt.

Observera att denna lösning endast berör era företagsegna pensionsplaner och inte ITP 2. Lösning för AGI avseende ITP 2 blir inte klar till årsskiftet. Vi informerar om detta separat här på vår webbplats.

Här kan du se hur hanteringen kommer att gå till från och med 2019, baserat på januariutbetalningen. 

 

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk