30 november 2020

PRI Stiftelsetjänst AB förvärvar stiftelseadministration från Skandikon

PRI Stiftelsetjänst stärker sin position som ledande aktör inom stiftelseadministration genom ett förvärv från Skandias dotterbolag Skandikon.

Den 14 december 2020 tar PRI över stiftelseaffären som omfattar ett 50-tal stiftelser, samt personal från Skandikon.

– Affären är i linje med vår ambition att öka vår marknadsandel inom stiftelseadministration säger Jonas Jonsson, vd moderbolaget PRI Pensionsgaranti. Affären ger ett bra tillskott när det gäller kompetens och erfarenhet i och med den personal som följer med till PRI.

– Med denna förändring visar vi tydligt hur vi följer vår strategi att fokusera helhjärtat på administration av förmånsbestämd tjänstepension och valcentralstjänster, slår Mats Victorin, vd Skandikon Administration fast.

– Detta ökar förutsättningarna för våra nya kunder att få en effektiv administration genom våra digitala lösningar säger Annika Viberud, vd PRI Stiftelsetjänst. Ett exempel är webbtjänsten för vinstandelsstiftelser, som ger möjlighet till självadministration av vinstandelar.

Vi hälsar våra nya kunder och medarbetare välkomna till PRI!

För mer information kontakta:
Annika Viberud, vd PRI Stiftelsetjänst AB 031-778 30 44
Jonas Jonsson, vd PRI Pensionsgaranti 08-679 06 97
Mats Victorin, vd Skandikon Administration AB, 073-532 04 26