21 april 2021

Beslut om kapitaltillägg

Finansinspektionens styrelse har beslutat om ett kapitaltillägg för PRI Pensionsgaranti. Kapitaltillägget följer av en undersökning inom ramen för den löpande tillsynen.

Standardformeln för beräkning av kapitalkrav är framtagen för att passa de flesta försäkringsbolag inom EU. Som standardformeln ser ut idag är den i vissa delar inte rättvisande för vår affär. Därför har PRI sedan införandet av Solvens 2 använt kompletterande interna kapitalmått för att säkerställa bolagets finansiella styrka, säger PRI:s vd Jonas Jonsson.

Finansinspektionens beslut är inte förvånande. Kapitaltillägg kan användas när standardformeln inte passar och förekommer i flera europeiska länder. PRI har haft en löpande dialog med Finansinspektionen under tillsynsprocessen. 

Den 31 december 2020 var PRI:s solvenskapitalkrav 5,8 miljarder kronor och bolagets kapitalbas 31,1 miljarder kronor. Det motsvarar en solvenskvot enligt standardformeln på 535 procent. Efter Finansinspektionens tillägg på 6,3 miljarder kronor skulle bolagets solvenskapitalkrav teoretiskt vid årsskiftet legat på 12,1 miljarder kronor. Det skulle motsvara en solvenskvot på 257 procent.

PRI Pensionsgaranti kommer även efter kapitaltillägget att vara finansiellt starka med en betryggande solvenskvot.

För mer information kontakta
Jonas Jonsson, vd PRI Pensionsgaranti 08-679 06 97