25 september 2019

IAS 19 - Inför er kvartalsrapportering och budgetarbete

Vi närmar oss Q3 och vet att många av våra kunder har stort fokus på kvartalsrapportering och budgetarbete. Vi tänkte därför ge en kort uppdatering kring aktuellt ränteläge och inflation.

Ränteläge 18 september 2019

Långräntorna har gått ner cirka 1,0 procent sedan årsskiftet, lite beroende på durationen på pensionsskulden. En sänkning av diskonteringsräntan ger en högre pensionsskuld.

Är du intresserad av vår senaste räntekurva är du välkommen att mejla oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Inflation 18 september 2019

Inflationsförväntningarna har gått ner sedan den 31 december 2018. Då låg de flesta av våra kunder på ett inflationsantagande om 2,0 procent. I dagsläget ligger inflationsförväntningarna på cirka 1,7 procent. En sänkning av inflationsantagandet ger en lägre pensionsskuld.

Är du i behov av en extra värdering utifrån förutsättningarna ovan kan vi hjälpa till med det. Hör av dig till din kontaktperson eller mejla till aktuariella.tjanster@pri.se för att få en offert.

Här kan du läsa mer om våra delårsvärderingar.

Hälsningar från Aktuariella tjänster på PRI

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar