25 september 2019

Med sikte på samlad information

Nu ska informationen om försäkringar och tjänstepension förbättras. Bakom satsningen står LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Tillsammans tar de fram en ny digital kundservice, som kommer att underlätta för både företagen och de försäkrade.

Tydligare och mer koncentrerad information är målet med den satsning som tar fart under hösten. Då bildar LO, PTK och Svenskt Näringsliv ett gemensamt bolag som alltså ska koppla ett helhetsgrepp på informationsarbetet.

- Hittills har informationsgivningen byggt på en överenskommelse från slutet av 1970-talet, där parterna informerade sina olika målgrupper. Det har gett en splittrad bild, både i företagen och bland de försäkrade, säger Hans Gidhagen, försäkringsexpert inom Svenskt Näringsliv.

- Vi ser att vi kan nå bättre resultat genom att nå ut på andra sätt och dra nytta av de förändringar som skett på informationsområdet, särskilt gällande tekniska lösningar, fortsätter han.

Digital mötesplats

Det nya bolaget ska etablera en digital mötesplats för kundservice kring kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Dit kan företag och försäkrade vända sig med sina frågor. Målet är samtidigt att bättre information ska få de försäkrade att fatta mer välgrundade beslut, som bidrar till att de får ut mest möjliga värde av sina försäkringar. Detta är inte minst viktigt på en avreglerad pensions- och försäkringsmarknad som med tiden blivit alltmer komplex.

- Som vi ser det kommer samordningen av informationen göra det enklare att förstå, men också att hitta fram till rätt aktör, sammanfattar Hans Gidhagen.

Förutom de tre avtalsparterna kommer även Fora och Collectum att vara delaktiga i uppbyggnadsarbetet. Den nya verksamheten ska vara igång senast 2021.

- Även från PRI:s sida ser vi positivt på det här initiativet, som underlättar för våra kunder när information kring kollektivavtalade trygghetslösningar samlas på ett och samma ställe, säger Anna Lunin, kommunikationsansvarig inom PRI. Våra kunder kommer dock även fortsättningsvis vända sig till oss när det handlar om PRI-relaterade frågor.

Läs fler artiklar

Kopiera länk
Intressant artikel, dela med en kollega?