25 september 2019

Medvind för Stiftelsetjänst

PRI Stiftelsetjänst växer och utvecklas – både inom vinstandels- och pensionsstiftelser. Samtidigt väntas tillväxten öka inom övriga stiftelsetyper, där kompetensen vässas och nya tjänster erbjuds.

Det gångna året var tillväxten tydlig, särskilt avseende vinstandelsstiftelser där ett antal nya kunduppdrag tillkommit. Också avseende pensionsstiftelser ökar uppdragen. Några stora, nybildade ITP 2-stiftelser har anlitat PRI Stiftelsetjänst för administration och redovisning.

- Vi ser att vi har tagit marknadsandelar. Det beror på vår kompetens, erfarenhet och våra IT-lösningar. Vi är också bra på att fånga kundernas behov och vi levererar med kvalitet, säger Annika Viberud, nybliven vd för PRI Stiftelsetjänst.

Ständig utveckling

Att fånga kundbehov handlar ofta om att utvecklas och anpassa leveranser i takt med förändringar i omvärlden. Ett aktuellt exempel är förändringar i regelverk, som Stiftelsetjänst skapar stöd och rutiner för.

- Regler som just nu påverkar pensionsstiftelsekunderna är IORP 2 och direktivet om ökat aktieägarengagemang. Här för vi en dialog med kunderna kring deras specifika behov och på vilket sätt vi kan bistå. Vinstandelsstiftelser påverkas av CRS-regelverket (rapportering av skattehemvist). För att möta de förändrade kraven anpassar vi våra system.

Vi försöker också ligga i framkant i de fall där kommunikation med privatpersoner är central. Här kan vi nämna ett par exempel:

- Vår moderna och tydliga webbtjänst för vinstandelsstiftelser, där andelsägarna både kan följa upp sitt innehav och begära utbetalning. Webbtjänsten har i många fall varit en avgörande faktor när kunder valt oss som administratör.

- Det andra exemplet gäller vår digitala lösning som hanterar ansökningar av medel från stiftelse. Tack vare detta erbjuder vi nu en helhetslösning för administration och redovisning av andra stiftelser än pensions- och vinstandelsstiftelser. Som beskrivits i tidigare nyhetsbrev är våra största nya kunder inom detta område två till ABB knutna stiftelser.

Digitalisering

Annika Viberud menar att arbetet med ökad digitalisering möjliggör nya lösningar på flera olika områden.

- Digital signering är till exempel ett område som börjar bli etablerat i det privata näringslivet, men ännu inte i all kommunikation med myndigheter. Det arbetar vi aktivt med att påverka.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar