Trendspaning med pensioner i siktet

Hur går tankarna kring pensioner ute i företagen? Vad händer när tiotaggarlösningarna fasas ut och medarbetare inom ITP 1 tar plats i koncernledningarna? Detta och mycket annat var på agendan i den trendspaning vi nyligen gjort och där 17 storföretag intervjuats.

Tanken med spaningen var att få en bättre bild av hur företagen tänker och agerar i frågor som rör pensioner, särskilt för chefer och tiotaggare. Arbetet har slutförts under hösten och resultatet har sammanställts i en rapport som våra kunder kan ta del av.
 – Sedan tidigare finns det löneundersökningar och lönestatistik som personalavdelningarna i många företag brukar köpa in och använda som ett jämförelsematerial, konstaterar Tom Möller, pensionskonsult inom PRI Pensionsgaranti. Med vår undersökning ville vi ta fram ett material som kan hjälpa företagen att följa aktuella förändringar på pensionsområdet.
Det kan bidra till att de är mer förberedda och fattar bättre beslut i det som rör pensioner.

Fånga utvecklingen

Pensionsansvariga i 17 koncerner har intervjuats. Samtalen kretsade kring fyra områden - Chefspensioner, Tiotaggare, Rådgivare samt Medarbetarplaner. Undersökningen tog sikte på att pejla nuläget på varje område, men även beskriva vad företagen tror om utvecklingen fram till år 2020.
 – På så sätt har vi kunnat formulera ett antal scenarier som fångar upp trender och tänkbara förändringar under kommande år, säger Hans Eklund, pensionskonsult inom PRI Pensionsgaranti. 

Resultatet då? Ja, det sparar vi till de kunder som väljer att ta del av rapporten. Men några av slutsatserna kan vi ändå avslöja – ”Svenska chefer orkar arbeta längre”, ”Tiotaggarnas dagar är räknade” samt ”Nya aktörer inom förmånsområdet”.

Du som vill beställa rapporten för 7 500 kr, kontakta
Hans Eklund, telefon 08 – 679 06 71, e-post: hans.eklund@pripensionsgaranti.se eller
Tom Möller telefon 08 – 679 06 70, e-post: tom.moller@pripensionsgaranti.se