Praktikertjänst – pensioner med extra trygghet

En extra trygghet för praktikernas pensioner. Det var ett önskemål när Praktikertjänst härom året tecknade ännu en kreditförsäkring hos PRI. Slutresultatet blev en bra, kostnadseffektiv lösning för både företag och medarbetare.

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat tand-, hälso- och sjukvård. De 1 800 aktieägarna arbetar som exempelvis verksamhetsansvariga läkare, tandläkare eller tandtekniker. De kallas ”praktiker”, driver mottagningar runt om i landet samtidigt som Praktikertjänsts huvudkontor stöttar med administration och rådgivning.

Praktikertjänst har en egen förmånsbestämd pensionsplan för sina praktiker (omfattar dem som är födda före 1959).
– Tryggandet av dessa förmånsbestämda pensioner sker genom Praktikertjänst AB:s Pensionsstiftelse, som funnits i över 30 år, berättar Erik Grehn, ekonom inom Praktikertjänst.

Totalt sett handlar det om cirka 5 000 personer - aktiva, före detta anställda och pensionärer. I samband med att en ny premiebestämd pensionsplan nyligen infördes för praktiker födda efter 1958 byggde Praktikertjänst in en extra trygghet utöver stiftelsen för den förmånsbestämda pensionsplanen.
– Vi ville ha både hängslen och livrem och en lösning som täckte in ett sorts ”värsta scenario”. Valet föll på en beloppsbegränsad garanti från PRI, säger Erik Grehn. Det är en kostnadseffektiv lösning som är bra för både företaget och praktikerna.

Den beloppsbegränsade garantin uppgår till två miljarder kronor och fungerar som en kreditförsäkring. Värdet på kreditförsäkringen kan justeras över tid om så bedöms lämpligt. Den kan behållas så länge Praktikertjänst önskar efter godkänd kreditprövning hos PRI.

Förstärkt trygghet

Det ”värsta scenario” Erik Grehn syftar på är det osannolika att bolaget går i konkurs, samtidigt som stiftelsen blir underkonsoliderad. Om det skulle inträffa utbetalas det överenskomna beloppet till pensionsstiftelsen och används för att förstärka praktikernas pensioner. 
– Alla kan se att stiftelsen är mycket välkonsoliderad. För oss fanns det ändå skäl att visa att pensionerna är tryggade i alla lägen, säger Erik Grehn.

Att valet föll på en lösning från PRI hänger även ihop med historiken företagen har tillsammans. Förutom den beloppsbegränsade garantin har Praktikertjänst också en kreditförsäkring hos PRI gällande ITP 2 i egen regi. 
– Vi har en lång och förtroendefull relation och har samarbetat kring allt från kreditförsäkringar till konsult- och rådgivningstjänster. PRI har bredd och kan oss. Därför var det naturligt att samarbeta också kring tryggheten för praktikerna och deras pensioner, säger Erik Grehn.

(PRIs nyhetsbrev i september 2017)