20 december 2021

Tankar kring året som gått – och det som väntar

Nu när 2021 går mot sitt slut är det naturligt att sammanfatta året. Det är för det första glädjande att konstatera att våra kunder klarat året bra. Vi har inte drabbats av några större skador i försäkringsaffären. Det är ett tydligt kvitto på att näringslivet i stort klarat de utmaningar som följt med covid-19-pandemin, som präglat ännu ett år.

Från PRI:s sida kan vi också glädjas åt att börsutvecklingen varit stark, vilket påverkat vår kapitalförvaltning på ett positivt sätt. Sammantaget kan vi därmed säga att PRI går stärkt ur 2021. Vi är en välkonsoliderad verksamhet som står väl rustad för att klara de kundåtaganden och den fortsatta tillväxt vi tagit sikte på för kommande år.

Apropå 2021 kan jag berätta att detta också är året då PRI fyller 60 år. Vi har ännu inte kunnat fira något jubileum och självklart beror det på covid-19. I samband med jubiléet kan man samtidigt reflektera kring vad PRI – som alltjämt lever i högönsklig välmåga – betytt under sex decennier. För egen del vill jag lyfta fram den trygghet vår pensionslösning står för, men också den stabila finansieringsform som pension i egen regi erbjuder. En finansieringsform som bidragit på ett positivt sätt i hela den svenska samhällsutvecklingen sedan 1961.

Ett intensivt år

Tre större affärer har präglat den konkurrensutsatta verksamheten 2021. Jag tänker på övertagandet av SPP Konsults verksamhet inom pensionsförmedling, de cirka 50 stiftelserna som övertagits från Skandikon samt FPK:s pensionsadministration, som vi formellt tar över 2022. Dessa affärer kopplas till ett intensivt arbete för att integrera tjänsterna i PRI:s administrativa system på ett strukturerat sätt. Samtidigt gäller det att ha en väl fungerande dialog med kunderna. Vi har klarat dessa saker på ett bra sätt. Dessutom tror och hoppas jag att kunderna kommer att märka av förbättringar i och med övertagandena, exempelvis via webblösningar som underlättar deras hantering.

Internt har vi fortsatt arbetet med att vidareutveckla PRI:s arbete – ett arbete där vi satt upp ett antal affärsmål som ska vara uppnådda år 2025. Ett centralt område här är givetvis hur vi säkrar kreditförsäkringsaffären och växer i takt med kundåtagandena. Lika viktigt är det att driva på den lönsamma tillväxten i PRI:s konkurrensutsatta verksamhet. Vi är väl positionerade på detta område, men måste givetvis fortsätta att utveckla oss för att erbjuda precis de tjänster som efterfrågas.

Det här utvecklingsarbetet pågår i ett läge när kompetensen kring förmånsbestämd pension börjar försvinna i allt fler företag och organisationer. Inte minst beroende på pensionsavgångar som gör att specialister försvinner och tar kunnandet med sig. Vi däremot arbetar i en långsiktig run-off-affär och kommer att vara ett kompetenscenter för denna typ av pensioner länge än. Det gör att kunderna kan känna sig trygga i att vända sig till PRI gällande pensionsadministration eller annan allmän kompetens kring förmånsbestämd pension.

Fortsatt utveckling

Ser vi framåt mot 2022 lär detta år bli minst lika intensivt som 2021. Vi fortsätter arbetet med att utveckla tjänsterna för att alltid ligga nära kunderna – genom fortsatta effektiviseringar där fler självservicelösningar och förbättrade kundgränssnitt är givna inslag. Hållbarhet är ett annat område som står högt på agendan. Exempelvis vad gäller att möta kraven i lagar och regelverk, men även i vår kapitalförvaltning där vi kan göra direkt skillnad genom att rikta investeringarna mot områden som både är hållbara och ger en attraktiv avkastning.

Jonas Jonsson, vd för PRI