20 december 2021

Utökad bolagsledning

En bredare bolagsledning som säkrar att alla aspekter på verksamheten fångas upp. Det är målet med de förändringar vi genomfört i PRI:s bolagsledning.

Ansvariga chefer för HR och aktuarieverksamheten ingår nu i ledningsgruppen, men också chefen för utveckling och innovation som är ett nytt ansvarsområde. Här ingår bland annat arbetet med IT-utveckling och med de olika effektiviseringsprojekt som PRI driver. 

- Vid sidan av traditionella områden som kreditförsäkring, ekonomi, juridik och kapitalförvaltning breddas således kompetensen. Det gör att ledningen kan ta ett tydligare helhetsansvar för PRI:s verksamhet, säger vd Jonas Jonsson. 

PRI:s bolagsledning

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar